معرفی مدیران تا کنون

 

 نام نام خانوادگی دوران تصدی
از سال تا سال
آقای
محمد سازگاران ۱۳۶۷ ۱۳۶۹
آقای
احمد
حامدمقدم رأفتی
۱۳۶۹
۱۳۷۲
آقای
محمدعلی
پسند
۱۳۷۲
۱۳۷۳
آقای
سعید
رئوفی
۱۳۷۳
۱۳۷۳
دکتر
محمد
لگزیان ۱۳۷۳
۱۳۷۶
آقای
محمد
سازگاران
۱۳۷۶
۱۳۷۷
آقای
 امیر فرهادیان
۱۳۷۷
۱۳۷۷
دکتر
علی
شریف ۱۳۷۷
۱۳۸۵
دکتر
 داور شاهسونی
۱۳۸۵
 ۱۳۸۷
دکتر
امیر
سالاری
۱۳۸۷
۱۳۸۷
دکتر
مهدی
سهرابی
۱۳۸۷
۱۳۹۱
دکتر
سعید
خان‌زادی
۱۳۹۳
۱۳۹۵
دکتر
مسعود
همایونی‌فر ۱۳۹۵
تا کنون

 

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۱۵۰
۴۰۱
۱۵۰
۱۱۴۵
۲۷۰۳
۱۸۰۸
۱۸۷۵۳

بازدیدکنندگان در حال حاضر

ما 10 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم